รับสมัครงาน
รับสมัครบุคลากร
อัพเดตเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562

 

Sales Coordinator and Administration
(2 Position)

 

ลักษณะงาน:
๐ ทำงานที่บริษัท เอ็นไวรอน แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำกัด (สถานที่ สวนสยาม 24 แยก 2)
๐ ติดต่อและประสานงานกับลูกค้า, ฝ่ายขาย และหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท
๐ จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
๐ สามารถเดินทางไปกับฝ่ายขายได้เป็นครั้งคราว (มีเบี้ยเลี้ยงพิเศษให้)
๐ เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ (08.30 – 17.00)

คุณสมบัติ
๐ เพศหญิง อายุ 21 - 30 ปี
๐ การศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๐ ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี ( มีประสบการณ์ด้านประสานงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
๐ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ในการทำงานได้เป็นอย่างดี
๐ มีความละเอียดรอบคอบ
๐ มีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
๐ มีทักษะในการเจรจาประสานงานได้เป็นอย่างดี
๐ มีใจรักในงานบริการ ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส กระตือรือร้น
๐ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

 

Business Development Manager
(1 Position)

 

Responsibilities:
๐ Generate Sales Leads for multiple products: such as Boilers, Heaters, Absorption Chillers, Air Pollution Control Equipment, Water and Waste Water Treatment Plants, Steam Accessories, Spare Parts and Re-Engineering of Spares is a plus.
๐ Provide industry expertise, presenting at conferences, workshops and in front of clients.
๐ Achieve order booking target ( value and no of orders as per ABP ) for the assigned territory and product lines
๐ Provide accurate order booking projections, lead and prospect reports to support business growth
๐ Provide technical, product and application support to customers (internal and external) as required.
๐ Use market information to align current product and service offerings with customer needs by developing partnerships.
๐ Generate and maximize cross sales opportunities
๐ Anchor enquiry management system from lead generation to order closure
๐ Develop OEMs, consultants and EPCs
๐ Business Development
๐ Preparation of regional management information system and presentations
๐ Assist business development and promotion strategy, build case studies, customer testimonials
๐ Be a single point of contact for customers for multi-division product lines across multiple functions, viz. sales, service and supply chain.
๐ Provide inputs on
๐ New product developmen
๐ Pricing
๐ Breaking into new market segments
๐ Change in Industry norms
๐ Win loss analysis

Qualifications:
๐ Thai nationality, age 29 – 40 years old.
๐ Bachelor degree in Mechanical, Electrical, or Chemical engineering.
๐ MBA will be advantage.
๐ Minimum of 6?10 years relevant work experience in sales, marketing and business development
๐ Good technical knowledge on boiler & heaters/ absorption chillers / water treatment / air pollution control / steam engineering etc.
๐ Strong analytical , communication and inter-personal skills
๐ Strong ability to work cross functionally across hierarchies in a highly matrix organization structure.
๐ Strong negotiation and relationship building skills
๐ Be able to build in-depth know-how of multiple products
๐ Good command in English – written and verbal
๐ Ability to work with a multi-cultural team

 

TECHNICAL SALES ENGINEER (HVAC)
(1 Position)

 

Responsibilities:
๐ Selling HVAC products to customers
๐ Responsible for commercial sales growth, engineering system design and support within Thailand.
๐ To develop water solutions for targeted key accounts.
๐ Build a customer relationship network with key accounts a follow up with local partners.
๐ Size, Design, Tender and quotation of commercial product systems.
๐ Track and follow-up project quotations and customers.
๐ Give engineering and technical support on product solutions
๐ Give customer technical support to other Asian counties distributors.
๐ Travel within Thailand to support the business is expected.
๐ Oversea commissioning of systems at site when required. Attendance at job sites will form part of the role.
๐ Travel within Asian when required for technical support.
๐ Summarize activities and sales performance monthly.

Qualifications:
๐ Thai Nationality only
๐ Bachelor Degree in Mechanical Engineering or related field.
๐ At least 3 years of experience in Technical/Engineering Role, preferably in HVAC systems, hot water heat pumps, or renewable energy.
๐ CAD Drawing skills required, reading of engineering drawings, able to create schematics.
๐ Able to work on site during commissioning when required, and conduct product training.
๐ Experience in installations and servicing of commercial water heating and/or HVAC systems.
๐ Good mechanical plumbing knowledge preferred.
๐ Ability to work on own initiative and independently.
๐ Good command of spoken and written English & Thai languages.
๐ Driver License with own vehicle.

 1
[Go to top]Copyright © 2013-2019 Environ & Energy Conservation.Co.,Ltd.