เครื่องกำเนิดก๊าซ Ozone
โอโซน (OZONE)
โอโซนมีคุณประโยชน์ และมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันรังสีอุลตร้า ไวโอเลตแล้ว
นักวิทยาศาสตร์ยังได้ค้นพบประโยชน์ของโอโซนในการพัฒนาทางเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย
ซึ่งยังมีคนจำนวนมากที่ยังไม่รู้ถึงคุณค่าของโอโซนในการที่จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

 

บริษัทฯ จึงได้ทำการวิจัยและพัฒนาโดยทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ
จนประสบความสำเร็จ สามารถผลิตเครื่องกำเนิดก๊าซโอโซนขึ้นมาได้โดย
วิศวกรไทยซึ่งเป็นแบบ High และ Medium Frequency Corona
Discharge ซึ่งสามารถผลิตก๊าซโอโซน ได้ตามความต้องการของลูกค้า
ทีเหมาะสมกับขนาดและประเภทของงานการออกแบบ ระบบมีความ
ถูกต้องมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานยุโรป CE EMC เรามีเครื่องวัด
ปริมาณก๊าซโอโซนที่ผลิตออกมาได้ตามที่ต้องการ (เครื่องวัดที่ได้มาตรฐาน
จากเยอรมัน) มีระบบป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องได้และสามารถ
เพิ่มอุปกรณ์ในการส่ง สัญญาณไปที่ห้องควบคุมหรือโทรศัพท์มือถือเพื่อ
ให้ทราบถึงการทำงานของเครื่องได้

 

 

OZONE เหมาะสำหรับ
  -  ใช้ในการปรับสภาพอากาศในห้องทำงาน ห้องประชุม
     หรือในสถานที่ที่มีความอับชื้น ควันบุหรี่มาก เพื่อให้อากาศที่สดชื่น
     และมีผลดีต่อสุขภาพ
  -  ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ฟอกสี ขจัดสารแขวนลอย โลหะหนัก
     และฆ่าเชื้อโรคในน้ำสุดท้าย
  -  ใช้ในขบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น บ่อปลา บ่อเพาะฟักลูกกุ้ง
  -  ใช้ในการบำบัดน้ำ และลดคลอรีนในสระว่ายน้ำ
  -  ใช้ในการ Fumigation ในห้องผ่าตัด และในโรงงานผลิตยา
  -  ใช้ในรถยนต์เพื่อปรับอากาศในห้องโดยสารรถยนต์
  -  ใช้ในการอาบน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรค และรักษาโรคผิวหนัง
  -  ใช้ฆ่าเชื้อโรคในอุตสาหกรรมน้ำดื่ม
  -  ใช้ในขบวนการซักผ้า ทำให้ผ้าขาว และลดการใช้ผงซักฟอก
     และยังสามารถสลายกลิ่น และฆ่าเชื้อโรค
  -  ใช้ในการขจัดและป้องกันการเกิดตะกรัน และตะไคร่ในหอผึ่งเย็น
  -  ใช้ล้างผัก ผลไม้ และอาหารสด เพื่อขจัดสารพิษ ยาฆ่าแมลง
     และเชื้อโรค
  -  ใช้ในการแพทย์ เช่น ใช้ฆ่าเชื้อในห้องผ่าตัด และยังใช้ในการ
     รักษาโรคอีกหลายชนิดซึงมีแพร่หลายในประเทศแถบยุโรป
     และ อเมริกา ใช้ในการบำบัดน้ำในระบบหอผึ่งเย็น เพื่อแก้ไขปัญหา
     ในการเกิดตะกรัน และตะไคร่น้ำ


1
[Go to top]Copyright © 2013-2019 Environ & Energy Conservation.Co.,Ltd.