น้ำยาบำบัดน้ำและทำความสะอาด
Micro Bright ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
Micro Bright เป็นผลิตภัณฑ์ยุคใหม่ที่สกัดจากพืช และสารอินทรีย์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ใน ธรรมชาติ
มีคุณสมบัติในการสลายกลิ่นแอมโมเนีย และไฮโดรเยนซัลไฟด์ ลดแรงตึงผิว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแบคทีเรีย ในการย่อยสลายไขมัน
และปฏิกูล ผลิตภัณฑ์ Micro Bright จึงได้ถูกพัฒนาออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกหลาย ผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาด
พื้นผิวทั่วไป เครื่องจักร และโลหะ ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัดน้ำเสียผลิตภัณฑ์ เพื่อการบำบัดน้ำในระบบหอผึ่งเย็น และระบบทำน้ำเย็น เป็นต้น

 

น้ำยาป้องกันตะกรัน
    สามารถใช้ได้กับ
      - พื้นห้องครัว พื้นยาง พื้นปูน พื้นกระเบื้อง วัสดุไฟเบอร์ พลาสติก พีอี อาคิริค ล้างพื้นโรงงาน
      - พื้นผิวโลหะทุกชนิด เช่น เหล็ก อลูมิเนียม เหล็กหล่อ อัลลอยด์ สแตนเลส ทองแดง ทองเหลือง เป็นต้น
      - ใช้ล้างมือที่เลอะคราบสิ่งสกปรก และคราบน้ำมัน
      - ใช้ซักถุงมือช่าง หรือผ้าที่เลอะคราบน้ำมัน
  น้ำยาป้องกันตะกรัน        น้ำยาป้องกันตะกรัน        น้ำยาป้องกันตะกรัน

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำในระบบหอผึ่งเย็น และเครื่องทำน้ำเย็น
ผลิตภัณฑ์สำหรับการละลายคราบสะสมของหินปูนแคลเซี่ยมทั้งในรูปเกลือคาร์บอเนต ไบคาร์บอเนต และคลอไรด์
ที่มาจากแหล่งน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชธรรมชาติ จึงทำให้ไม่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นพิษ ไม่กัดกร่อน
ปลอดภัยกับผู้ใช้ เหมาะสำหรับการใช้ในระบบหอผึ่งเย็นและเครื่องทำน้ำเย็น ปรับสภาพน้ำให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์

 

    - เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
    - ไม่กัดกร่อนกับผิวโลหะ ใช้งานง่าย และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
    - แกป้ญัหาการเกิดตะกรันในระบบ
    - แก้ปัญหาการเกิดตะไคร่ และเมือกในเส้นท่อ
    - ช่วยทำให้ระบบสามารถระบายความร้อนได้ดีขึ้น
    - ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
น้ำยาป้องกันตะกรัน

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงรักษา และทำความสะอาดทั่วไป
    - ผลิตภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น Water Coolant เพื่อรักษาอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นในเครื่องจักร
    - ผลิตภัณฑ์น้ำยาขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ำ
    - ผลิตภัณฑ์น้ำยาป้องกันตะกรันในระบบน้ำ Reverse Osmosis
    - ผลิตภัณฑ์สารกรอง เรซิ่น คาร์บอน แอนทราไซด์ แมงกานิส

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสีย
Micro Bright ET-1 บำบัดอากาศ และน้ำเสีย เป็นผลิตภัณฑ์สกัดจากพืชธรรมชาติ เป็น Urease Inhibitor ทำให้ย่อยสลาย
สารอินทรีย์ของจุลินทรีย์ปกติไม่เกิดกลิ่นเน่าเสียของก๊าซแอมโมเนีย หรือ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) มีส่วนประกอบ
ของสารลดแรงตึงผิว ทำให้การรวมตัวของไขมันหรือสลัดจ์เป็นไปได้ยาก หรือ ทำให้แรงยึดเหนี่ยวของสิ่งสกปรก โดยเฉพาะ
คราบไขมันหลุดออกจากพื้นผิวได้ง่ายเป็น Plant Steroid ช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ไม่ทำ
ลายสิ่งแวดล้อม ไม่กัดกร่อน ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ เหมาะสำหรับใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย สลายกลิ่นกองขยะ งานปศุสัตว์
ในกรณีเชื้อจุลินทรีย์ในระบบไม่เพียงพอ หรือต้องการกำจัดปฏิกูลให้มีระยะเวลาที่เร็วขึ้น แนะนำผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ Green Bact
สารประกอบเข้มข้นจากธรรมชาติ คัดสายพันธ์แบคทีเรีย เอ็นไซม์ ที่เหมาะสมเพื่อการกำจัดของเสียเช่นไขมัน แป้ง เซลลูโลซ
อุจาระ และเศษอาหาร เป็นต้น

 

น้ำยาป้องกันตะกรัน          น้ำยาป้องกันตะกรัน

 

Lubrik กลุ่มผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาด
คราบน้ำมัน สนิม ตะกรัน และสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนผิวของอุปกรณ์ทำความเย็น
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ Lubrik เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการวิจัย และพัฒนาขึ้นสำหรับล้างทำความสะอาดพื้นผิวของเครื่อง
สารอินทรีย์ของจุลินทรีย์ปกติไม่เกิดกลิ่นเน่าเสียของก๊าซแอมโมเนีย หรือ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) มีส่วนประกอบ
ทำความเย็น หรือเครื่องจักรที่มีปัญหาการเกิดตะกรัน สนิม และสิ่งสกปรกจากคราบไขมันที่เกาะอยู่ ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบ
ให้มีความเข้มข้นในการล้าง และกำจัดสนิม ตะกรัน และสิ่งสกปรกไม่มีการกัดกร่อนพื้นผิว หรือในเส้นท่อ ชะล้างได้รวดเร็ว
ไม่กัดกร่อน ไม่มีกลิ่นฉุนรุนแรง มีทั้งแบบ Water Base และ Solvent Base ให้เลือกตามความเหมาะสม หรือตามความต้องการ

 น้ำยาป้องกันตะกรัน

น้ำยาป้องกันตะกรัน

References

           

 

 1
[Go to top]Copyright © 2013-2019 Environ & Energy Conservation.Co.,Ltd.